Bir yola çıktık;

 

Bizi aydınlığa, güzelliğe, huzura, gelişime götürmesi fikriyle, iyilikle ve geleceğe yol açmak niyetiyle…

Anne Meclisi Derneği; gelecek nesilleri bilinçlendirme yolunun, anne ve babadan geçtiğine inanan ve bu doğrultuda projeler üreten bir kuruluştur.

Anne – babanın kişisel gelişimine katkı sağlamak ve buna bağlı olarak da aile birliğinin daha sağlıklı bir şekilde oluşması için, mevcut olan sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel durumları belirleyerek, anne-baba ve yakın aile bireylerine yönelik eğitim, bilinçlendirme, farkındalık, mesleklendirme ve istihdam çalışmalarını kapsayan projeler oluşturup yürütmektedir.  Biliyoruz ki, çocukluk döneminde anne – babaları tarafından desteklenen çocuklar, ileride daha mutlu, daha sağlıklı ve daha başarılı bireyler olarak, toplumla birlikte, gelişmeye daha çok katkıda bulunmaktadır.

2016 yılında kurduğumuz derneğimizde bu güne kadar farklı konu başlıklarında çalıştaylar, eğitimler, etkinlikler ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirdik.

Şimdi, daha geniş kapsamlı ve toplumun gelişimine katkı sağlayacak çok daha önemli projeleri başlatıyoruz.

“Engelli kadın mesleki eğitim ve istihdam projesi”  E.K.İ.P ‘i oluşturduk. Turkcell Akademi, Aydın Üniversitesi, Era Kolejleri ve moda tasarım markalarımızdan Ezra+Tuba  destekleriyle, engelli çocuğu olan annelere ve/veya engelli kadınlarımıza online-uzaktan mesleki eğitim verilerek, onların yeterlilik kazanmaları ve yine evlerinden istihdam edilerek, ekonomiye katkı vermelerini sağlayacağız.

Diğer projemiz ise, 2019 yılı içerisinde Adana kız yetiştirme yurdunda başlatacağımız,  öncelikle ön araştırmaların, psikolojik testlerin yapılacağı ve bu konuda raporların hazırlanacağı, sonra da bu veriler ışığında 2020 yılında hayata geçirmeyi planladığımız, kız yetiştirme yurdunda ikamet eden ve üniversite eğitimine hak kazanmamış olan kız çocuklarının mesleki eğitim ve istihdam projesidir.

Bu çok kapsamlı ve sorumluluk gerektiren bir projedir, nihayetinde kız çocuklarımızın her birinin farklı yaraları, farklı psikolojileri, farklı aile temelleri ve/veya sorunsalları bulunmakta. Burada ki mesele, mesleklendirme ve istihdam çalışmasının çok ötesinde bir boyut almaktadır. Bir bireyin her yönüyle topluma adapte edilmesi ve kazandırılması söz konusudur. Bu proje için alt yapı niteliğindeki resmi temaslarımızı, irtibat ve iletişimimizi başlatmış bulunmaktayız.

Bir diğer projemiz;  ‘’Toplumsal cinsiyet eşitliği’’konusunda. Akademisyenler  ve uzmanlarımızla, öncelikle Milli Eğitim müdürlükleri ile el ele vererek, ilköğretim, lise ve üniversitelerde  önce öğretmenler, sonra veli ve öğrencilere ulaşarak tamamlamak niyetindeyiz.

 

Konuşmamın başında da belirttiğim gibi; Biz bir yola çıktık, duayla, sevgiyle ve gayretle…

Sevgilerle,
Oya Kalender
Anne Meclisi Derneği Başkanı