ANNE MECLİSİ DERNEĞİ

 

Toplumun kilit noktası olan aileyi bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve sosyal haklar ile dayanaklar noktasında destekleyici çalışmalar yapmak üzere kurulmuş olan Anne Meclisi Derneği, aile birliğinin güçlenmesi, annelerin mevcut yaşam kalitelerinin arttırılması ve sağlanacak imkanlar ile ulusal annelik ve aile değerlerinin korunmasını sağlamayı temel hedefi olarak konumlandırmıştır.

 

Anne Meclisi Derneği, aile bağlamında kadın haklarına ve çocuk haklarına kalıcı etik ilkeler olarak yerleşiklik kazandırmak ve bu davranışları insan hakları doğrultusunda uluslararası standartlara kavuşturmak için çaba gösterir. Toplumsal kararlılığı ve finans kaynaklarını harekete geçirerek, anneye birinci önceliği tanıyıp gerek onlara gerekse çocuklarının temel ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlayabilecek duruma gelmelerine yardımcı olmak için çalışır. Anne Meclisi Derneği, topluma hizmet etme aşkı ile yola çıkmış, gelecek nesillere, çocuğa giden yolun bilinçli anneden geçtiğini düşünen ve toplumun her kesiminden, farklı sahalarda çalışan, farklı birikimlere sahip annelerin bir araya geldiği bir oluşumdur.

 

Toplumda annenin değerinin korunması, anneliğini daha rahat sürdürebilmesi ve aile birliğinin sağlanması için; anneyi tek başına değerlendirmeyip, mevcut durumları belirleyerek anne ile birlikte yakın aile bireylerine yönelik iyileştirmeler, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını kapsayan projeler geliştiren Anne Meclisi Derneği, Eylül 2015 tarihinde Oya Kalender öncülüğünde kurulmuştur.

 

Doğurma eylemine bakılmaksızın bir canlının bakımına katkıda bulunan kişiyi anne olarak tanımlayan dernek,  anne olmanın cinsiyet, akrabalık durumu ve yaştan bağımsız olduğunu savunur. Anne Meclisi Derneği; din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaz, siyasi bir oluşum değildir, aile ve toplum odaklıdır, annenin yanı sıra anneleri etkileyen iç ve dış etmenleri de iyileştirir, gelecek nesillere katkı sağlamayı hedefler, kar amacı gütmez, ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapar, “annelik” odaklı meselelerde çeşitli dernek ve kurumlarla işbirlikleri yapar.

 

Dış ilişkiler, toplumsal farkındalık, babalık, ekonomi, eğitim, akademik araştırmalar, kurumsal iletişim, çevre ve sağlık, hukuk, gençlik komisyonlarından oluşan Anne Meclisi Derneği, sosyal farkındalık ve istihdam alanlarında projeler üreterek topluma fayda sağlamayı amaçlar.

 

 

Adres: DereboyuCad. Bilim Sk. No:5 Sun Plaza Kat:13  34398 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212367 49 82       Faks:0212 366 58 02

www.annemeclisi.org

kurumsal@annemeclisi.org