annemeclisi_nedir_baslik_4

Toplumun kilit noktası olan AİLE’yi bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve sosyal haklar ve dayanaklar noktasında destekleyici çalışmalar yapmak üzere kurulmuş bir oluşumdur.
Aile birliğinin güçlenmesi, annelerin mevcut yaşam kalitelerinin arttırılması ve sağlanacak imkanlar ile ulusal annelik ve aile değerlerinin korunmasını sağlamak temel hedefidir
Toplumun bilinçlendirilmesi ve dolayısıyla gelecek nesillerin gelişiminin, insanlığın ilerlemesinde içsel kalkınma açısından evrensel ölçekte geçerli zorunluluk olduğunu dikkate alarak hareket eder. Aile bağlamında, kadın haklarına ve çocuk haklarına kalıcı etik ilkeler olarak yerleşiklik kazandırmak ve bu davranışları insan hakları doğrultusunda uluslararası standartlara kavuşturmak için çaba gösterir.
Toplumsal kararlılığı ve finans kaynaklarını harekete geçirerek, başta Türkiye olmak üzere, anneye birinci önceliği tanıyıp gerek onlara gerekse çocuklarının temel ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlayabilecek duruma gelmelerine yardımcı olmak için çalışır.

bize_gore_anne“Anne doğurma eylemine bakılmaksızın bir canlı bakımına katkıda
bulunandır. Anne olmak cinsiyet, akrabalık durumu  ve yaştan bağımsızdır.”

annemeclisi_nedir_baslik_2
Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaz ,
Siyasi bir oluşum değildir,
Aile ve toplum odaklıdır,
Anneleri etkileyen iç ve dış etmenleri de iyileştirir,
Gelecek nesillere katkıyı hedefler ,
Kar amacı gütmez,
Ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapar,
Annelik odaklı çözümlerde çeşitli dernek ve kurumlarla işbirlikleri yapar.

Misyon ve Vizyonumuz:
Misyonumuz, anne ve anne adaylarının, temel anne haklarına sahip olduğu, doğru bilgi ile donatıldığı bir dünyada gelecek nesillerin huzurlu ve mutlu şekilde yaşaması için ilham kaynağı olmaktır.

 

Vizyonumuz, anne ve anne adaylarının, annelik kimliği ile ilgili tüm haklarını savunmak ve annenin gelişimine yönelik dünya çapında kapsayıcı görev üstlenmektir.

“Anneler bilinçlendikçe gelecek nesiller bilinçlenir.”
Anne Meclisi